Skip to content →

privacy

Privacyverklaring in het kader van AVG/GDPR dd 25-05-2018:

Roeloff Pianoservice (hierna RP), gevestigd aan Nansenstraat 25, 2806HK Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

RP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de door RP geleverde diensten en/of omdat u deze zelf aan RP verstrekt, namelijk:
– achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer(s); en
– emailadres.

RP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– contact opnemen via telefoon en/of email indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– het afhandelen van uw betaling; of
– om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

RP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

RP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit RP een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email naar RP sturen.